VÅRA DAGLIGA VISNINGAR

Varje dag kl. 11.00, 13.30 och 14.30
har vi små guidningar på Aquaria.
Se schema för dessa här: 

Tisdag

kl. 11.00 - Matning av Haj & Rocka
kl. 13.30 - Lilla rundvandringen
kl. 14.30 - Fiskmatning i Havsakvariet

Onsdag

kl. 11.00 - Matning i Mangrove
kl. 13.30 - Lek och Lär
kl. 14.30 - Matning vid pilgiftsgrodorna

Torsdag

kl. 11.00 - Dykare i havsakvariet
kl. 13.30 - Lilla rundvandringen
kl. 14.30 - Fiskmatning i Havsakvariet  

Fredag

kl. 11.00 - Matning av Haj & Rocka
kl. 13.30 - Matning vid pilgiftgrodorna
kl. 14.30 - Visning vid mangrove  

Lördag

kl. 11.00 - Lilla rundvandringen
kl. 13.30 - Lilla rundvandringen
kl. 14.30 - Fiskmatning i Havsakvariet

Söndag

kl. 11.00 - Lilla rundvandringen
kl. 13.30 - Lilla rundvandringen
kl. 14.30 - Fiskmatning i Havsakvariet